top of page

Hoe kan ik helpen?

Stichting House4SriLanka is voor wat haar financiële middelen betreft afhankelijk van donaties, schenkingen en andere vormen van sponsoring. Om heel concreet te zijn: een eenvoudig en solide huis in Sri Lanka kost zo’n € 6.500,--.

Wilt u stichting House4SriLanka ook financieel steunen?

Elke bijdrage is welkom op rekeningnummer NL24 RABO 0341498211 ten name van stichting House4SriLanka.

 

Stichting House4SriLanka stelt zich tot doel het verlenen van goede huisvesting aan de allerarmsten op Sri Lanka, ongeacht de etnische achtergrond van de personen, hun godsdienstige of politieke overtuiging en geslacht.

 

De Belastingdienst heeft Stichtinghouse4SriLanka aangemerkt als  ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw gift  is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Vanaf een zekere drempel kunt u voor de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen voor donaties.

 

Stichting House4SriLanka is ingeschreven  in het Handelsregister met KvK-nummer 74027751.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is 859748327.

De Stichting kent geen beloning voor de medewerkers.

bottom of page